เกษตร ‘รวมมิตร’ ปลูกที่เดียว 10 ชนิด ครึ่งเเสน!

เกษตรกร จ.นครปฐม ใช้วิธีปลูกพืชแบบผสม 10 ชนิด เพียงไร่ครึ่ง แบบเต็มพื้นที่ สลับกันเป็นชั้นๆสลับเก็บผลผลิตหมุนเวียนขาย มีรายได้รายวัน – รายเดือนตลอดปี เฉลี่ยเดือนละ 50,000-60,000 บาท

นับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างมาก เป็นตัวอย่างเกษตรยุคใหม่ ปลูกต้นสักทอง 700 ต้นปลูกเป็นแนวให้ต้นพลูได้เกาะเกี่ยว เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และสูงตามต้นสัก

ให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกต้นพลูเกาะต้นทองหลางแบบเดิม

ภาพประกอบข่าว

สำหรับ กำนันตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี ยกสวนนี้เป็นตัวอย่างการทำเกษตรประณีตแบบธรรมชาติ ใช้สารเคมีน้อย ปลูกพืชหลากหลายชนิดในแปลงเดียวกัน ซึ่งช่วยลดต้นทุน

ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มที่ และสร้างรายได้ต่อเนื่อง เหมาะกับตำบลแหลมบัว ซึ่งเป็นพื้นที่ดินดำน้ำชุ่ม หากเกษตรกรทุกรายยึดแนวทางจะไม่เป็นหนี้ และไม่จำเป็นต้องขายที่ทำกิน
เกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชากร 70 เปอร์เซ็นต์ของตำบลแหลมบัว เป็นเกษตรกร ขณะนี้เกินครึ่งหันมาใช้สารชีวภาพมากขึ้น

จากเดิมใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว แต่ละรายมีพื้นที่เฉลี่ย 5 ไร่ และกำลังเดินไปสู่ เกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตเกษตรยั่งยืน

อาหารปลอดภัยอีกแห่งหนึ่งเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีคนทำแล้วเห็นผลผลิต ใช้เคมีน้อยลง ต้นทุนต่ำลงอีกทั้งยังปลอดภัยทั้งผู้ทำและผู้บริโภคอีกด้วย

แหล่งที่มา Mthainews,สำนักข่าวไทย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button