ประวัติบริษัท

 

บริษัท พีค อโกรเคมี 2 จำกัด คือผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี, อาหารเสริมพืช และสารปรับปรุงดิน ให้กับเกษตรกรทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เราเชี่ยวชาญในธุรกิจเกษตรด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
Founded on April 23, 2002

Mission
ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกร และการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
About
ผลิต และจำหน่ายปุ๋ยเคมี, อาหารเสริมพืช และสารปรับปรุงดิน
Produces and Sells Chemical Fertilisers, Plant Food and Soil Amendment
  
Emailrodluiiofficial@gmail.com

บริษัท พีค อโกรเคมี 2 จำกัด 32/21 ม.4 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี