พีค รูทเตอร์ ขนาด 1 กิโลกรัม

ช่วยฟื้นฟูต้นและราก ที่ป่วยจาก โรครากเน่า โคนเน่า เชื้อราไฟท็อปธอร่า ราสีชมพู โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ทุเรียน สามารถใช้ร่วมกับ “เชื้อราไตรโครเดอร์มา” ได้เป็นอย่างดี ทำให้เชื้อไตรโครฯออกฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อราโรคพืชได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เพิ่มการแตกรากใหม่ ทดแทนรากเดิมที่เน่าเสียหายจากเชื้อราที่เข้าทำลาย ทำให้พืชฟื้นจากอาการป่วยได้เร็ว มีการแตกใบใหม่ ใบใหญ่ เขียวเข้ม และยังช่วยทำให้ดินร่วนซุย มีการระบายน้ำและอากาศได้ดี ลดโอกาสการเกิดโรครากเน่า และลดความเสี่ยงของการเข้าทำลายของเชื้อรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝน

Call Now Button