พีค ซีวีด ขนาด 250 ซีซี.

สารสกัดจากสาหร่ายทะเล ช่วยเร่งการเปิดตาดอก เพิ่มปริมาณดอก ช่วยให้พืชออกดอกดี ใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิด

Call Now Button