ปุ๋ยพีคฟอส ตรา รถลุย สูตร 38-3-3 ขนาด 50 กิโลกรัม

เหมาะสำหรับ ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มการแตกราก แตกกอ และยังเหมาะสำหรับ ไม้ผลและพืชผัก

Call Now Button