ปุ๋ยพีคฟอส ตรา รถลุย สูตร 18-8-26 ขนาด 50 กิโลกรัม

เหมาะสำหรับ ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก และข้าว (เพื่อแต่งหน้ารับรวง ทำให้ข้าวออกรวงพร้อมกัน ข้าวเมล็ดใหญ่ รวงใหญ่ น้ำหนักดี)

Call Now Button