ปุ๋ยพีคฟอส ตรา รถลุย สูตร 18-18-18 ขนาด 50 กิโลกรัม

เหมาะสำหรับ พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอกและไม้ประดับ พืชผัก เพื่อฟื้นฟูต้นหลังเก็บเกี่ยว เร่งการออกดอก

Call Now Button