คุณ ปราณี ยืนยัน สินค้าจาก พีค อโกรฯ ดีจริง !! ใช้แล้วเห็นผล!!

เจ๊สาว หรือ คุณ ปราณี รัตนเศียร ชาวสวนทุเรียนจากจังหวัดตราด เริ่มทำสวนทุเรียนมาร่วม 15 ปี มีสวนทุเรียนทั้งหมด 25-30 ไร่ เจ๊สาวก็เป็นชาวสวนทุเรียนอีกท่านนึงที่ประสบปัญหากับโรค รากเน่า-โคนเน่า

หรือ เรียกว่า ไฟท็อปธอรา ปีที่แล้วคุณ ปราณี ประสบปัญหากับโรคนี้เกือบจะต้องโค่นทิ้งทั้งสวน จึงได้ป้องกันโดยการใช้ยาเคมี แต่ก็ยังไม่ได้ผลที่ดี จนได้มาพบกับตัวแทนภาคตะวันออกจาก พีค อโกรฯ คุณ เรไรและคุณ จันทนาเมื่อปีที่แล้ว

ทางคุณเรไรและคุณจันทนาได้นำสินค้าทางบริษัทไปแนะนำนั่นคือ “พีค รูทเตอร์” เพื่อใช้ในการป้องกันโรค รากเน่า-โคนเน่า คุณ ปราณีจึงตัดสินใจทดลองใช้ หลังใช้ได้ 7-10 วัน ผลที่ได้คือ ใบที่เหี่ยวกลับมาตั้ง แผลที่ต้นเริ่มแห้ง ต้นมีสภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงได้ใช้ตลอดเรื่อยมา จนตอนนี้จากต้นที่เคยใบร่วงแทบหมดจนเกือบจะโค่นได้กลายเป็นต้นที่พร้อมให้ลูกโดยไม่ต้องทำสาร หลังจากนั้นคุณปราณียังได้ใช้สินค้าตัวอื่นจากทางบริษัท พีค อโกรฯ นั่นคือ “พีค โพลี”และ”พีค ซีวีด” เพื่อบำรุงต้นและเปิดตาดอก จนปัจจุบัน คุณปราณีก็ใช้สินค้าทางบริษัทมาแล้วครบหนึ่งปีและได้ยืนยันกับทางทีมงานว่า สินค้่าจากพีค อโกรฯ ดีจริง เห็นผลจริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button