คลิปสัมภาษณ์ลูกค้าเจ้าของสวนทุเรียนหลังจากใช้ พีค โพลี

คลิปสัมภาษณ์คุณ สาคร เหล่าวัฒนะบำรุง เจ้าของสวนทุเรียนรายใหญ่ แห่ง
ม.ป่าตลาด ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี จากการใช้ พีค โพลี (หรือชื่อเดิม พีค โพลีเมอร์) ในสวนทุเรียน
ใช้แล้วช่วยลดการใช้ปุ๋ยลงได้จริง ลดปัญหาเชื้อรา สภาพต้นดีขึ้น ผลผลิตได้คุณภาพ

สัมภาษณ์คุณ สาคร เหล่าวัฒนะบำรุง

คลิปสัมภาษณ์คุณ สาคร เหล่าวัฒนะบำรุงม.ป่าตลาด ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี จากการใช้พีคโพลีเมอร์ในสวนทุเรียนใช้แล้วช่วยลดการใช้ปุ๋ยลงได้จริง ลดปัญหาเชื้อรา สภาพต้นดีขึ้น

Posted by บริษัท พีค อโกรเคมี 2 จำกัด on Friday, 30 September 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button